ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ความเป็นมา

ยังไม่มีเนื้อหา

  • ผศ. ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ

    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

    ความเชี่ยวชาญ: Network Analysis, Transportation Planning, Freight and Logistics Planning, Traffic Simulation, Decision Support System

จำนวนผลงานของศูนย์

ผลงานวิจัย

จัดทำคลิปบรรยายกว่า 100 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

ผลงานผลงาน 50 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

สร้างเครือข่ายกว่า 20 เครือข่ายทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย  คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 

เบอร์โทร

02–727–3055, 094-487-0393

Email

sarawut@as.nida.ac.th