ติดต่อเรา CONTACT US

เบอร์โทรศัพท์

02-727-3023 , 02-727-3024

Email

rc12nida@gmail.com

Address

ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช กองงานวิจัย สำนักวิจัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240