ศูนย์วิจัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์วิจัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ความเป็นมา

ยังไม่มีเนื้อหา

  • ผศ. ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

    ความเชี่ยวชาญ:

จำนวนผลงานของศูนย์

ผลงานวิจัย

จัดทำคลิปบรรยายกว่า 100 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

ผลงานผลงาน 50 เรื่อง

We have step by step tutorials & instructions

สร้างเครือข่ายกว่า 20 เครือข่ายทั่วประเทศ

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย  คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240 

เบอร์โทร

02–727–3711, 084-224-4449

Email

nuchprayool@gmail.com