| 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และพัฒนาศูนย์วิจัย สำนักวิจัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 ดาวว์โหลดเอกสารเพิ่มเติม