| 

เรียน    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และนักวิจัยทุกท่าน

 
No. Funding Website Topic Deadline สถานะ
12 SEAMEO http://www.seameo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=103&Itemid=558 2015 SEAMEO-Japan ESD Award 4 September 2015 ***เปิดรับสมัคร***
13 APN http://www.apn-gcr.org/2015/06/16/2015-calls-for-proposals-under-the-crrp-and-capable-programmes/ 2015 Calls for Proposals under the CRRP and CAPaBLE Programmes 9 August 2015 ***เปิดรับสมัคร***
6 Newton Fund http://www.newtonfellowships.org/media/1009/nif-2015-scheme-notes-final.pdf The Newton International Fellowships Scheme 1 August 2015 ***เปิดรับสมัคร***
3 IMF http://www.imf.org/external/np/res/seminars/2015/arc/index.htm Sixteenth Jacques Polak Annual Research Conference: “Unconventional Monetary and Exchange Rate Policies” 12 June 2015 ***เปิดรับสมัคร***
5 Royal Society https://royalsociety.org/grants/schemes/international-exchanges/ International Exchanges Scheme – Standard Programme 1 June 2015 ***เปิดรับสมัคร***
11 UNESCO http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/Job2015/TOR_CEBS_Retail_Mment_programme_materials_1_May_15.pdf Retail Management Programme –
Development of Curriculum and Training Materials, 
26 May 2015 ***เปิดรับสมัคร***
9 TRF http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6302:national-natural-science-foundation-of-china-nsfc-2559&catid=232:2014-01-31-08-36-10 เปิดรับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2559 15 May 2015 ***เปิดรับสมัคร***
10 ESRC-DFID http://www.esrc.ac.uk/funding-and-guidance/funding-opportunities/33605/esrc-dfid-raising-learning-outcomes-in-education-systems-call-2015-(14-may).aspx ESRC-DFID Education and development: Raising learning outcomes in education systems programme - 2015 call 14 May 2015 ***เปิดรับสมัคร***
7 UNESCO http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/Job2015/Call_for_proposal_EMIS_140415.pdf Contract for Individual Consultant – Senior EMIS Consultant 4 May 2015 ***ปิดรับสมัคร***
8 NRCT http://www.nrct.go.th/th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/948/.aspx#.VTS24fn2CS9 เรื่องแผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน 30 April 2015 ***ปิดรับสมัคร***
4 NERC http://www.nerc.ac.uk/research/partnerships/international/iof/news/ao2015/ International Opportunities Fund 30 April 2015 ***ปิดรับสมัคร***
2 UNESCO http://www.unescobkk.org/job/opportunities/call-for-proposal/ Strengthening Pre-service Teacher Education in Myanmar” (STEM) Project 9 April 2015 ***ปิดรับสมัคร***
1 UNWOMEN http://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality   5 April 2015 ***ปิดรับสมัคร***
 

เรียน    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และนักวิจัยทุกท่าน
 

APN is inviting applications from all member countries and approved countries under two separate programmes, the Collaborative Regional Research Programme for Global Change Research (CRRP) and the Capacity Development Programme (CAPaBLE), for funding starting mid 2016.

Activities of Interest to APN for Funding from 2016

Under CRRP:

  • Global change and sustainability collaborative research particularly via gaps, analysis, synthesis and assessment work.
  • Research that develops pathways and mechanisms to achieve sustainable development and develop adaptation strategies.
  • Place-based integrative research particularly from developing countries.
  • Collaborative research that contributes to the evolving global change arena, including IPCC, IPBES, post-2015 Sustainable Development Goals, ongoing and new global change and sustainability research programmes.

Under CAPaBLE:

  • Scientific capacity development in the context of the 5 thematic areas.
  • Awareness raisign and dissemination activities for policy- and decision-making communities, civil society and the public.
  • Science-policy interfacing in the context of the 5 thematic areas.
  • Capacity-building partnership activities that contribute to the capacity development components of the evolving global change arena, including IPCC, IPBES, post-2015 Sustainable Development goals, and ongoing and new global change and sustainability research programmes.

Submission Procedures

Full details about the call for proposals, online submission procedures and relevant links and downloads are available at: https://www.apn-gcr.org/call/2015/

Closing Date

The deadline for the submission of summary proposals is Sunday, 9 August 2015.

สามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์

 

 


 


            ในส่วนของ International research funding
เดือนนี้จะเป็นในส่วนของ APEC ทั้งนี้ มีหลายสาขา หัวข้อที่ทาง APEC
สนใจให้ทุน จะประกอบได้ด้วย 3 ระดับความสนใจ ทั้งนี้กำหนดส่ง Concept
Notes  Sessions 2:
โดยวันสุดท้าย สามารถส่งได้ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
โดยรายละเอียดหัวข้อที่สนใจ ดังนี้


Rank 1: Projects that demonstrate a direct link to promoting regional
economic integration via free and open trade and investment


This includes projects related to:

Supporting the Multilateral Trading System and the Bogor Goals
Activities outlined in the Beijing Roadmap for APEC's Contribution to
the Realization of the FTAAP
Building an open economy in the Asia-Pacific featuring innovative
development, interconnected growth, and shared interests
Trade Facilitation and Liberalization
SME Development, including access to regional and  global markets
Services Trade  and Investment Facilitation and Liberalization
Activities outlined in Global Value Chains (GVCs) Blueprint
etc.
Rank 2: Projects that directly support the APEC Leaders’ Growth Strategy

This includes projects related to:Balanced Growth

Macro-economic policy coordination and information sharing
Financial markets (including financial regulatory systems and capital
market development), financial inclusion and ensuring long-term fiscal
sustainability
Inclusive Growth

Women and the Economy
Activities/issues related to addressing the social dimension of
globalization, including health and gender
Sustainable Growth

Energy efficiency, energy security and energy resiliency including the
development of low carbon technology and alternative energy sources
Urbanization to growth, including smart city and live-friendly cooperation
Conservation, sustainable management, and rehabilitation of forest
resources; combatting illegal logging and associated trade
Sustainable development in mining
Activities/issues related to safeguarding the quality of life through
sustainable growth
Secure Growth

Human security
Health and health systems, including the implementation of the Healthy
Asia-Pacific 2020
Counter terrorism
Anti-corruption, good governance and transparency, including
anti-money laundering activities
Innovative Growth

Innovation policy and research cooperation, including harnessing new
technologies for the future, and for green jobs and industries that
promote green growth
Agricultural biotechnologies, including promotion of sustainable
agricultural development
Science and technology and ICT approaches in disaster preparedness,
risk reduction, response and post-disaster recovery and cooperation in
search and rescueRank 3: Projects that are linked to other priorities identified by
Leaders and Ministers but are less closely linked to regional economic
integration via free and open trade and investment

This includes projects related to:Youth cooperation
Other related-issues/activities that cannot be directly linked to Rank
1 and Rank 2 projects